ПРИЕМАНЕ НА ХРАНАТА ОТ ОРГАНИЗМАПРИЕМАНЕ НА ХРАНАТА ОТ ОРГАНИЗМА

Върху организма на човека непрекъснато въздействат най-разнообразни фактори: климатът, храната, условията на труда и почивката и др. Никога обаче организмът не реагира с еднаква сила едновременно срещу всички въздействия. Когато действието на един от тези фактори се усили, организмът реагира предимно на него, а на останалите - по- слабо или в минимална степен. 

Доколко силно ще бъде въздействието на различните фактори върху организма, зависи и от неговото състояние. Например, когато човек е много уморен и се нуждае от почивка, той не може да приеме храна - не изпитва апетит и към най-вкусната и питателна храна. 

Приемането на храната зависи от състоянието на организма, от качеството на храната и от условията, при които организмът приема тази храна. 

Ако човек има апетит, ако храната отговаря на нуждите на организма и условията за приемането й са благоприятни, първите органи, които се раздразват у гладния,са обонянието и зрението. Това дразнене се предава на централната нервна система, а тя от своя страна го съобщава на съответните органи, които според предназначението си се подготвят за пристигащата храна. Така движенията на тялото силно намаляват и целенасочеността им предимно е да поемат храната. Жлезите с вътрешна секреция започват да отделят специални вещества, т. нар. хормони, които подпомагат другите органи да изпълнят нарежданията на нервната система; към храносмилателната система се отправя голямо количество кръв; започва отделянето на храносмилателни сокове - първоначално на слюнка, а после и на стомашен сок; отделянето на храносмилателните сокове се усилва още повече при вкусване на храната; предназначението на тези предварително отделени в устата и стомаха сокове е да започне първоначалното смилане на храната, когато те влязат в контакт с нея.