УСВОЯВАНЕ НА ХРАНАТАУСВОЯВАНЕ НА ХРАНАТА

Отделянето на храносмилателните сокове и всмукването на напълно разпаднатите хранителни вещества са процеси, които до известна степен зависят един от друг. 

В началния период на най-усиленото отделяне на храносмилателни сокове няма никакво всмукване в тънките черва. Постепенно с намаляване на отделянето на храносмилателни сокове започва и се усилва всмукването на смлените хранителни вещества, като то е най-силно, когато отделянето на храносмилателните сокове напълно престане. Най-силно подтиска отделянето на стомашните сокове захарта. Ето защо тя най- силно съдейства за всмукването на смляната храна, като самата тя се усвоява най-бързо и лесно. По тези причини приемането на десерт в края на храненето подпомага по-лесното и по-бързо усвояване на храната. 

По количеството на всмуканите в тънките черва вещества се съди за степента на усвояването както на отделните хранителни вещества, така и на цялата внесена храна. 

Усвояването на храната зависи както от нуждите на организма, така и от вида й и особено от произхода й. Така например продуктите от животински произход се усвояват значително по-добре, отколкото тези от растителен произход. Това се дължи на наличността на несмилаемата от храносмилателните сокове целулоза, която обвива растителните клетки и пречи на храносмилателните сокове да въздействат върху намиращите се в растителните клетки белтъчини, мазнини и въглехидрати. Известно е, че белтъчините например на рибата, месото, млякото и яйцата се усвояват до 96 – 98%, докато белтъчините например на различни зърнени храни се усвояват от 60-75%. 

Голяма роля за усвояването на отделните хранителни вещества оказват и нуждите на организма от тях. Ето защо смесената храна се усвоява по добре, тъй като организмът се нуждае от разнообразни хранителни вещества. При това толкова по-добре се усвоява смесената храна, колкото повече по състав е по-близка до необходимите за организма хранителни вещества. Така например през зимата, когато организмът се нуждае от повече мазнини, последните се усвояват по-добре, а през лятото, когато организма се нуждае от повече въглехидрати, усвояването на мазнините намалява.